Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ սպանցէ այր կամ կին, մանուկ եւ կամ երեխայ եւ որում չափի եւ որում հասակի որ իցէ բնութիւն մարդոյ մահու մեռցի: