Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն դեղակուր ընդ ումեմն արասցէ եւ նովաւ հանիցէ նմայ ՚ի կենաց եթէ գաղտնի եթէ խաբէութեամբ մահու մեռցի: