Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ գողանասցի ՚ի ծանրութենէ կշռոյ հրացեալ երկաթիւ փափուկ միսն նորա կիզեսցի, մինչեւ այրն այն ըմբռնեսցի կիզեցեալ երիս անգամս չորս երրորդի մեռցի: