Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ում որ խաշին մատակ եւ զամենայն զոր ինչ անասուն որ պատահաբար ճարակեսցի արտս, եւ կամ հանդս եւ կամ դաշտս այլոց, հատուցանէ գին ճարակեալ խոտոց եւ ամենայն բուսոց առ տեառն իւրոյ: