Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում զօրագլուխ եւ կամ զինուոր եթէ յանդգնեսցի հրամանի Տեառն իւրոյ ՚ի ժամանակի պատերազմի եւ ՚ի ժամու ճակատամարտի` մտցէ ՚ի բանտ եւ եթէ բարձրացուսցէ ձեռս իւր ՚ի վերայ Տեառն իւրոյ եւ հարկանէ, իսկոյն մեռցի: