Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում զօրագլուխ եւ կամ զինուոր ՚ի ժամանակի խաղաղութեան ընդդիմանայցէ Տեառն իւրոյ, իսկոյն անկցի ՚ի ազատութենէ եւ իշխանութենէ մտցէ ՚ի բանտ զի դատեսցի: