Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխան որում աստիճանի որ իցէ եթէ ապստամբեսցի ընդ դէմ տանն եւ օրինացն Հայոց` ինքն համակցօք իւրօք մահու մեռցի, եւ որդիք նոցայ մի՛ մտցէ ոչ ոք պաշտօն իշխանութեան մինչեւ եօթն ցեղն սերնդոց: