Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխան եթէ ՚ի կարգէն զինուորաց, եւ եթէ կառավարիչ աշխարհի յանդգնեսցի հրամանի տանուտերաց Տանն Հայոց, իսկոյն անկցի ՚ի իշխանական ազատութենէ եւ կալանաւորեալ լինիցի ՚ի կուսակալէ եւ երկրորդէ իւրմէ արկաթակապ մտցի ՚ի բանտ եւ ընդունեսցի դատաստան ըստ Օրինօք, եւ հատուցանէ անձամբ վնասն յանդգնութեան իւրոյ մինչեւ ՚ի մահ: