Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի ժամանակի պատերազմի եւ խաղաղութեան ամենայն էգ ՚ի բնութենէ մարդոյ թէ քրիստոնեայ թէ հեթանոս ազատ լինի ՚ի գերութենէ, եւ եթէ կին ամուսնացեալ ընդ առն, եւ դուստր կուսօք թշնամեաց ՚ի ժամանակի պատերազմի կամաւ ընդունեսցի վարձ մինչեւ մի դահեկան երծաթ եւ նաղդ գտցի ՚ի ձեռանէ զինուորէ մերմէ եւ խառնակեսցի ընդ նմայ, Օրէնս մեր մի՛ յիշխեսցի ՚ի վերայ սոցայ, այլ ով ոք զինուոր եւ կամ պաշտօնեայ բռնադատութեամբ խառնակեսցի ընդ կին եւ կամ դուստր թշնամու, եթէ ՚ի ժամ պատերազմի եւ կամ խաղաղութեան` դատաստան ընդունիցի ըստ Օրինօք Հայոց: