Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի մէնջ շրջապատեալ որում քաղաքի եւ բերդի ընթանողք առանց հրամանի Տեառն շրջապատողաց եթէ գտցի նա՛ գող է եւ աւազակ, պարտ է նմայ որոնել զամենայն զոր ինչ պատճառէ մտանելն նմայ մէնջ շրջապատութեան, ընդունի դատաստան ըստ Օրինօք: