Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք զինուոր ՚ի կարգէ զինուորութեան ՚ի աստիճանէ տասնապետութենէ մինչեւ ցնախարարութեան եթէ ընդունեսցի նախատինս ՚ի յումեքէ ՚ի վերայ իւր եւ մնասցէ առանց վրէժխնդրութեան, իսկոյն անկցի ՚ի կարգէ, զի ոչ կարաց պահել պատիւ կարգ աստիճանի ազատութեան իւրոյ, բայց ՚ի խելագար յառնէ: