Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի պատճառէ տարբերութեան ժամանակի եթէ ՚ի մէնջ քաղաքաց, եւ կամ ՚ի մէնջ բանակաց կարի ներել կամ ընդունիլ, կամ յաւելացուցանելոյ եւ պակասացուցանելոյ մաքսս կերակրոց զոր ինչ բարեգոյն ՚ի խոստմանց ժամանակի: