Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Քրէական մեղաւորն ոչ ոք տեղի մի՛ դատեսցի, բայց ՚ի քաղաքի որում գտցի իշխան եւ դատաւոր խորհրդակցօք եւ ատենաբան դպրիւք: