Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի դռանէ դատաստանէ ընտրեսցի իննսուն եւ չորս այր բարեգործ եւ համբաւոր, 70 ՚ի նոցանէ վասն որոնելոյ մաքրութիւն եւ կամ աղտեղութիւն մեղաւորի, եւ 24 ՚ի նոցանէ վասն դատելոյ, այլ 12 ՚ի 24 առնէ պիտոյ է լինիլ ՚ի ընտրողութենէ մեղաւորի, որում լինիցի ՚ի նմանէ գանգատեցեալ: