Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ամրոց բերդօրեայք պարտ է ունիլ ամենայն ժամ պահակս երկուս վառեալ զինուք իւրաքանչ ՚ի դրունս ամրոցաց եւ 24 զինուոր մի զօրագլուխ պատրաստ ներս դռան եւ սոքայ փոխարկեսցի ամենայն երկու ժամ մի անգամ թէ ցայգ եւ թէ ցերեկ: