Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք օտարական ելցէ եւ ոչ մտանիցէ ՚ի ամրոց եւ բերդ մինչեւ մի՛ ունիցի հրաման իշխանցէ թէ ամրոցի եւ եթէ բերդի: