Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երեկոյեան 9 ժամին փակեսցի դրունն ամրոցաց եւ բերդօրէից, միմիայն մնասցէ բաց դռնիկն որում հետեւակ միայն ունիցի ելեւմուտս իւրեանց մինչեւ ՚ի մետասան ժամ գիշերոյ, յետ մետասան ժամն հնչելոյ նաեւս փակեսցի դռնիկն եւ երկուս պահակս ելցեն ՚ի գլուխ դռան տքնելով զգուշութեամբ մինչեւ 5 ժամ առաւօտն, յետ հնչմանէ 5 ժամուն հարիւրապետ մի ստանայցէ բանալիքն դրան ամրոցի ՚ի բերդապանէ եւ բացցէ դրունն զի կալով մնասցէ բաց մինչեւ կրկին ՚ի 9 ժամ երեկուն: