Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Փակիլն դռան ամրոցաց պարտ է լինիլ ՚ի ձեռամբ հարիւրապետի միոյ, բանալիքն նորին ձեռօք յանձնեսցի ՚ի ձեռս բերդապանին, նմանապէս առաւօտեան բանալն: