Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի 519 երորդ Օրէնս մեր եկամուտն Տանն Հայոց բովանդակի դահեկան երծաթ 132, 000, 000
՚Ի 278 երորդ Օրէնս գումար տարեկան ծախուց Տանն Հայոց բովանդակի երծաթ 12, 370, 020
Զոր հանեալ ՚ի եկամտէ մնացորդ տասն եւ մին քրօր իննսուն եւ վեց լաք քսան եւ ինն հազար ինն հարիւր ութսուն դահեկան երծաթն մնալոյ ՚ի գանձարանի Տանն Հայոց վասն որ ոք հարկաւորութեան, ապագայ ժամանակի 119, 629, 980