Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄԱՆԿԱՆՑ, ԵԹԷ Ի ԽԱՂՍ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ԽԵՂԻՑԵՆ, ԿԱՄ ԲԵԿՑԵՆ, ԿԱՄ ԽԼԻՑԵՆ Ի ԶԳԱՅՈՒԹԵԱՆՑ

Յորժամ մանկունք ի խաղս զմիմեանս վնասիցեն, թէ՛ պատահմամբ իցէ եւ թէ՛ ցասմամբ, այդոքիկ դատեալ լիցին նմանապէս եւ ի սպանութիւնս. եւ ամքն նման սպանութեանն լիցին։ Եւ ի զգայութիւնսն համեմատեալ տուգանքն լիցի, եւ խափանածոյն եւ բժշկութեանն տուժիցի։ Զայդ ըստ մանկանցն իրաւամբ տեսաք դատաստան։