Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ԹԷ ի ՋՈՒՐՍ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ՎՆԱՍԻՑԵՆ ԶՄԱՆԿՈՒՆՔ

Ի ջուրս լողալով մանկունք զմիմեանս հեղձուցանիցեն, տեսանելով դատեսցեն՝ եթէ պարզամտաբա՞ր ի խաղս, եւ եթէ ցասուցեա՞լ քինու, եւ կամ իւրովի՞ դիմեալ ի խորս եւ անկար ի բերել արտաքս այլոց։ Այդոքիկ դատեալ համեմատիցի ընդ սպանութեան ամքն եւ այնպէս վճիռն տացի իրաւամբք։