Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀՈՐՈՑ ՍԵՐՄԱՆՑ

Եւ թէ բացեալ ոք հոր ցորենոյ եւ կամ այլոց սերմանեաց՝ յիւրոց թէ յաւտարաց ի ներքս թողցէ հանել ի նմանէ, եւ մեռանիցի, մահու դատաստան լիցի. եւ թէ ախտասցի, բժշկութեանն եւ խափանածոյն տուժեսցի, զի պարտ էր թողուլ մինչ յելանել հոտոյն եւ այնպէս զգուշանալ։ Եւ այդ ըստ այդմ կացցէ դատաստան։ Սակայն վարձու կալեալն եւ կանխաւ զգուշացուցեալն տեսցի ճշգրիտ քննութեամբ, նմանապէս եւ՝ բռնադատեալն։