Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՐՈՒԱԾՈՑ

Ակն ընդ ական, ատամն ընդ ատաման, ձեռն ընդ ձեռին, ոտն ընդ ոտին, խարան ընդ խարանի, վէր ընդ վիրի. հարուած ընդ հարուածի։

Եւ այս դատաստան աստուածային, շնորհաւք Աւետարանին, տուգանաւք վճարեսցի ընդ բանականի գնոյ արեանն համեմատեալ։ Սակայն յառաւելն եւ ի նուազն ի զգայութիւնսն քննութիւն լիցի եւ յանդամսն եւ ի գործսն, եւ է բաժանումն իւրաքանչիւր յանդամսն եւ ի զգայութիւնսն քսան եւ վեց դահեկան եւ կէս դանգ, գարի պակաս։