Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ԹԷ ՀԱՐԿԱՆԻՑԷ ՑՈՒԼ ԶՑՈՒԼ ԵՒ ՍՊԱՆԱՆԻՑԷ

Իսկ եթէ հարկանիցէ ցուլ ուրուք զցուլ ընկերի եւ սպանանիցէ, վաճառեսցեն զցուլն կենդանի եւ բաժանեսցեն զգինս նորա, եւ զցուլն սպանեալ բաժանեսցեն։ Ապա թէ յերէկն եւ եռանդն գիտէին զցուլն, եւ բողոքեալ իցէ տեառն նորա, եւ տեառն չիցէ ի միջոյ բարձեալ զնա, տուժեսցի ցուլ ընդ ցլու, եւ սպանեալն նորա լիցի։

Եւ այս դատաստան հաստատուն մեզ յԱւրինացն կացցէ։