Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀՈՐՈՑ ԵՒ ՋՐՀՈՐՈՑ, ԵՒ ԹԷ ԱՆԿԱՆԻՑԻ Ի ԿԵՆԴԱՆԵԱՑ Ի ՆԱ

Իսկ եթէ բանայցէ ոք հոր եւ կամ փորիցէ ջրհոր եւ ոչ խափանիցէ զնա, եւ անկանիցի անդ արջառ եւ կամ էշ, տէր հորոյն տուժեսցի արծաթ եւ տայցէ տեառն նորա, եւ շաղիղն նորա լիցի։

Եւ զայս դատաստան իրաւամբք պարտիմք պահել։ Այլ թերեւս զանսուրբսն իշովն նշանակեաց եւ զսուրբսն՝ արջառովն։