Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ԵԹԷ ԱՆԿԱՆԻՑԻ ՅԱՐԱՆՑ, ԿԱՄ Ի ԿԱՆԱՆՑ, ԿԱՄ Ի ՄԱՆԿԱՆՑ Ի ՀՈՐ ԵՒ Ի ՋՐՀՈՐ

Այլ եթէ անկանի այր եւ կամ կին ի հոր բացեալ եւ ի ջրհոր փորեալ, թէ ի տուէ իցէ՝ կէս արեան տուժեսցի, իսկ թէ ի գիշերի՝ բաւաւնդակ արիւնն։ Նոյն լիցի յաղագս կանանց, ծառայից եւ աղախնաց։ Դատեալ լիցի քրիստոնեայն եւ այլազգին։ Որպէս ի գիշերի լիցի կոյրն, եւ արբեալն, եւ մանուկն։