Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՈՂՈՑ ԱԿԱՆԱՀԱՏԱՑ

Իսկ եթէ յական գտցի գող եւ խոցեալ մեռանիցի, չէ այն նմա ի սպանութիւն։ Ապա եթէ արեգակն ի վերայ նորա ծագեսցէ, մահապարտ է. փոխարէն մեռցի։

Ընդ խաւար գիշերոյ անգիտացեալ, ոչ համարի մեղս սուրբ Աւրէնքն, իսկ ընդ լուսոյ ծագիլն՝ իբր կամաւոր սպանող դատի իրաւամբք, զի մարդագողոց հրամայեցաւ մեռանիլ, եւ մեզ կամաւորի եւ ակամայի ապաշխարութիւն սահմանիցի, եւ փրկանք լիցի, որպէս ցուցեալ է։ Եւ գողաւնն կորուսեալ՝ չորրորդ հատուսցի, եւ ոչ կորուսեալսն՝ կրկին, որպէս յայլսն։