Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶԱՆԴՍ ԿԵՐՈՂԱՑ

Եթէ արածիցէ ոք զանդ կամ զայգի, եւ թոյլ տացէ խաշին իւրում արածել զանդ այլոյ, յիւրմէ անդոյ անտի տուժիցի ըստ արդեանն։ Ապա թէ զամենայն իսկ զանդն արածիցէ, զընտիր կողմ անդոյ իւրոյ եւ զընտիր կողմ այգւոյ իւրոյ տուժիցի։

Եւ այս ըստ արդեանն դարձեալ լիցի իրաւամբք, եւ այս հաստատեսցի դատաստան ըստ մեզ։