Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՆԱՒԹ ԱՌՈՂԱՑ

Իսկ եթէ խնդրիցէ ոք անաւթ յընկերէ իւրմէ, եւ բեկցի, եւ կամ մեռցի, կամ գերի գնասցէ, եւ տէրն նորա ոչ իցէ ընդ նմա, տուժելով տուժեսցի, ապա թէ տէր նորա ընդ նմա իցէ, ոչ տուժեսցի. ապա թէ ի վարձու առեալ իցէ՝ ընդ վարձուց իւրոց եղիցի նմա։

Տուժելով տուժեսցի՝ ճշգրտիւ քննութիւն լիցի։ Ըստ մերոցս եղիցի եւ այս։