Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՏՆԿԱՀԱՏԻՑ

Շարժեալ ոք սատանայական ցասմամբ հատանիցէ զտունկ ուրուք, եւ յայտ ճշգրտիւ գայցէ, դատաստան լիցի. դնել զտունկն հատողին եւ յիւրոցն՝ զամսն, ցորքան անպտուղ իցեն տունկն, տուժիլ նովին չափով, ապա թէ իւր չիցէ՝ ըստ գնոյն լիցի։ Զի Աւրէնքն եւ ոչ զթշնամեացն հրամայէ զայլազգեաց հարկանել զտունկս։ Եւ այդ այդպէս լիցի իրաւամբք։