Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՍՊԱՆՈՂԱՑ ԶԱՆԱՍՈՒՆՍ

Եւ որ հարկանէ զանասուն՝ անձն ընդ անձին տուժեսցի։

Ըստ իւր յայտնի տեսութեանդ եւ ի մեզ կացցէ դատաստանդ աստուածային։ Սակայն դատաստան կոչի, իբր զի քննիցի մախանաւք հարկանելն եւ պատահմամբ եւ այլն այսպիսի։