Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՃԱՌԱՑ ԵԶԱՆՑ

Եւ վկայիւք երիւք եւ զայս հաստատիցեն, որ վաճառեն զեզինս, զի փորձ ի հերկ, եւ ի սայլ, եւ ի կալ իցէ, եւ մի՛ հնակաղ, եւ մի՛ հնահազ, եւ մի գիշերակոյր եւ հարկանող իցէ, եւ մի՛ գողաւն։ Մինչեւ յամ մի լինել այդոցիկ փորձի՝ դարձցի, եւ գողաւն՝ յամենայն ժամ, եւ յայլսն եւթն աւր փորձիցի։ Իսկ անմղիցն յայլսն՝ դարձցի, բայց ի լծոյ, ի հերկ, եւ ի սայլ, եւ ի կալ, որոց փորձն անյայտ կանխաւ է։