Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՍԱՀՄԱՆԱՑ ԱՄԵՆԱՅՆԻ

Մի փոխեսցես զսահմանս ընկերի քոյ, զոր հաստատեցին հարքն քո ի ժառանգութեան քում, զոր ժառանգիցես յերկրին, զոր Տէր Աստուած տացէ քեզ ի ժառանգութիւն։

Զանդաստանաց եւ զայլոց ասէ ճառդ. առ եղբարս եւ ազգականս եւ առ աւտարս հրամայէ իրաւամբք վարիլ։

Զոր ի հաւրէ ունի զսահման ժառանգութեան, ոչ պարտի փոխել զընկերին յափշտակելով, բայց եթէ կանխաւ զրկեալ իցէ, դատ վարել։ Այլ ճշմարտութեամբ ի հաւրէ առեալ ժառանգութիւնն ոչ է իրաւացի զկնի մահու հաւրն զղջմամբ փոխել ընդ այլ ժառանգակցաց։