Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՆԴԵՐՁԻՑ ԿԱՆԱՆՑ

Մի՛ եղիցի հանդերձ առնացի զկանամբք եւ մի՛ զգեցցի այր զգեստ կանացի, զի պիղծ է Տեառն Աստուծոյ քում ամենայն, որ առնէ զայն։

Զի բազում դովաւ լինել չարեաց ի դէպ էր եւ անձեւութիւն իսկ, յաղագս որոյ հրաժարեցոյց։ Ըստ այսմ խրատելի է դատաւորաց եւ քարոզչաց։