Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄՏԵԼՈՑ Ի ՀՈՒՆՁՍ

Եւ եթէ մտանիցես ի հունձս ընկերի քոյ, քաղեսցես ձեռաւք քովք զհասկն եւ մանգաղ մի արկանիցես յոճ ընկերի քոյ։

Զի զողորմութիւն ի կամաց առնողին կամի Աւրէնքն եւ ոչ ի կամաց կրողաց, եւ թէ յանդգնի՝ դատաստանաւ է իբր ի յափշտակողէ տոյժ առնուլ։