Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԽՈՏՈՐՈՂԱՑ ԶԻՐԱՒՈՒՆՍ

Մի՛ խոտորիցես զիրաւունս եկին եւ որբոյ եւ զայրւոյ։

Դատաւորաց դնէ աւրէնս՝ ոչ վարիլ կաշառաւք եւ այլաւք պատրանաւք, որպէս եցոյց յայլսն. եւ եթէ զայս գործ արասցէ՝ անկցի ի պատուոյն։