Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՉ ՆՈՐԱՁԵՒԵԼ ԶՀԻՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Ոչ է պարտ զվաղնջուցն սովորութիւնս ի գաւառի եկեղեցեաց նորաձեւել։

Զվիճակաց եւ զաթոռոց եւ զժողովրդոց ասէ։ Եւ եթէ փոխել յասացելոցդ կամի ոք ի հայրապետաց, ժողովաւք պարտի առնել, որ է անվտանգ ըստ դատաստանի գրոց։