Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՉ ՏԱԼ ՅԱՅԼ ԵԿԵՂԵՑԻՍ ԶՍՐԲՈՒԹԻՒՆՍՆ

Ոչ է պարտ զսրբութիւնսն յաւրհնութեան կարգի ըստ զատկաց յայլ եկեղեցիս առաքել։

Զնշխար տալն յայլ եկեղեցիս խափանէ, զի մի՛ պատճառ ամբոխի լիցի, զի յամենայնսն ուղիղ դատաստանի զգուշանան կանոնք։