Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՅՍԱՀԱՐԱՑ ԵՒ ԱՅԼ ԽԵԼԱԹԱՓԱՑ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ

Հարց. Եթէ ուրուք ի դիւահարիլ իւրում մարդ սպանեալ առ անզգայութեան իւրում, յորժամ սրբեսցի ի դիւէն, իբրեւ սպանո՞ղ պարտ է ապաշխարել, թէ ո՞րպէս։

Պատասխանի. Սակաւ ինչ, վասն զի ի չարէն է գործն։

Սոյն լիցի եւ յաղագս այլ մտախաբացն։ Բայց ըստ հոգեւոր դատաստանի, եթէ ինքեանց վնասիցեն եւ թէ այլոց, առանց ապաշխարութեան մի՛ լիցին տեսողքն։ Այլ ըստ մարմնոյ դատաւորաց աստ գործ ոչ է։