Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ՈՐ ՈՒՏԷ Ի ՏԵՂՒՈՅ

Եթէ ոք ուտիցէ ի տեղւոյ, տացէ ընդ միոյն չորս, ապա թէ ոչ՝ ըստ կանոնին ապաշխարիցէ եւ կամ յաղքատս տալ, թէ այն պատահի։

Եւ այդ լիցի դատաստան այդոցիկ։