Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՅԱՓՇՏԱԿՈՂ ԱՐՈՒԵՍՏԱՒՈՐԱՑ

Արուեստաւորք, որք յափշտակեն զինչս այլոց, տայցեն ընդ միոյ չորս, ապա թէ ոչ՝ ապաշխարեսցեն ըստ վարդապետին հրամանի։

Զյայտնեալն եւ ի դատաստան անկեալն հատուցանել ասէ, որք կարողքն են, եւ որ ոչ ունին կար եւ զծածուկսն՝ ապաշխարել։