Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՍՈՒՏ ՎԿԱՅԻՑ

Եթէ երթայ սուտ վկայ եւ ընկենու զոք յորոգայթ մահու կամ գանի, հինգ ամ ընդ ունկնդիրսն կացցէ եւ մի ամ ընդ ձեռամբ տրաւք տնանկաց, ապա արժանի լիցի աւրինացն։

Դատաստան այս եդաւ ըստ Աւրինացն, այլ կանոնականս այժմ երկրորդի։ Յորոգայթ մահու եւ կամ գանի ասէ, այլ որ ոչ մեռանի՝ կամ զի տուգանաւք ազատի, եւ այսոցիկ դատաստան լիցի՝ որքան վնասեացն հատուսցէ, ըստ այնմ, թէ որպէս խորհեցաւ առնել՝ եղիցի նմա. եւ կամ թէ չիցէ բաւական՝ ըստ հրամանի կանոնացդ ապաշխարեսցէ։