Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՐՁԿԱՆԱՑ

Այլ եթէ վարձկան ոք լինի եւ ասիցէ ցտանուտէր տանն, թէ առաքեա զիս եւ կամ տուր ինձ գործ, զի արարից, իսկ նա յառաջապատրաստ ծանուցանէ նմա զորոգայթ վնասուն, եւ վարձկանն առ կարիս հարկին իւրոյ յանձն առնուցու, եւ սա կրկին զանպարտութեան բանն ասէ առ նա, եւ անդ պատահի վարձկանին մահ, անպարտ է։ Եւ եթէ անզգուշութեամբ ի բազմաց վկայեալ վնասն առաքիցէ կամ գործել հրամայիցէ, եւ անդ հասանիցէ նմա որոգայթ մահու, արեան պարտ է։

Յայտնի է այս դատաստան կանոնական։ Զի ըստ կամաց վարձկանին երթալ ի գործ՝ անպարտ առաքողն է, իսկ հարկաւորեալն եւ ի վկայեալ վնասն առաքեալ՝ ընդ դատաստանաւ արեան է, թէպէտ եւ վարձու իցէ։