Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՐԿՈՂԱՑ ԵՒ ԲՌՆԱԴԱՏՈՂԱՑ ԶՈՔ Ի ԳՈՐԾ ԻՆՉ, ՅՈՐՄԷ ՎՆԱՍՔ ԼԻՑԻՆ ՄԱՀՈՒ

Եթէ ոք զոք ի գործ ինչ հարկիւ առաքէ, եւ վնաս լիցի մահու, այսպիսի ինչ. եթէ ի ծառ հարկէ ելանել եւ թափել պտուղ, կամ ընդ գետ անցանել հարկէ, եւ կամ ի ձի, որ խիստ իցէ, հարկէ ելանել, կամ այլ ինչ այսպիսի, կամ բռնադատէ, եւ չիցէ յիւրոց կամ վարձկան, եւ մահ պատահի, արեան դատաստան լիցի ի կամայէ եւ յակամայէ, առաւել լիցի բռնադատողացն։ Իսկ վարձկանին եւ իւրոցն՝ եթէ աւելի քան զսովորութիւնն հարկէ կամ բռնադատէ, ընդ դատաստանաւ է կամաւորի եւ ակամայի։