Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԻԵ
ՎԱՍՆ ՄԱՆԿԱՆՑ, ՈՐ Ի ԳՐԱՒՍ ՍՊԱՆԱՆԵՆ ԶԻՐԱՐՍ

Եթէ մանկունք գրաւ դնեն ընդ իրար, թէվազէ ի վայր եւ կամ ընդ դժարս եւ ընդ ձիւն սահելովեւ այլ այսպիսի, եթէ պատահի մեռանել՝ քննեսցենզամքն, որ զգրաւն եդ, եւ կէս տուգանք լիցի ի վերայնորա, թէ վնասեալն աւելի ամօք իցէ, քան զայն, որզգրաւն եդ, ապա թէ այլ պակաս՝ կիսոյ կէսն, որպէստասն տարոյ կամ պակաս։ Եւ եթէ կատարելոց իրդդիպեսցեն, նովիմբ դատեսցին։