Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՀԴ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԶՏՈՒՆ ՊԱՏԱՌԵՆ ԳՈՂՔ

Իսկ եթէ յական գտցի գող եւ խոցեալմեռանիցի, չէ այն նմա ի սպանութիւն։ Ապա թէ արեւն իվերայ նորա ծագեսցի, մահապարտ է, փոխարէն մեռցի։

Զի ընդ խաւար գիշերոյ անգիտացեալ, ոչհամարի մեղս սուրբ 0րէնքն, իսկ ընդ լուսոյ ծագիլն՝իբր կամաւոր սպանող դատի իրաւամբք, զի մարդագողացհրամայեցաւ սպանանիլ, եւ մեզ կամաւորի կամ ակամայիապաշխարութիւն սահմանեսցի, եւ փրկանք լիցի, որպէսցուցեալ է։ Եւ գողունն կորուսեալ՝ չորրորդհատուսցի, եւ ոչ կորուսեալն՝ կրկին, որպէս յայլսն։