Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Ձ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԱՌՆՈՒ ԻՐՔ Ի ԲԱՆ ԵՒ ՎՆԱՍԷ

Եթէ խնդրէ ոք անօթ յընկերէ իւրմէ եւվնասեսցէ, կամ մեռցի եւ կամ գերի գնասցէ, եւ տէրնորա ոչ իցէ ընդ նմա, տուժելով տուժեսցի, ապա թէտէրն նորա ընդ նմա եղիցի, ոչ տուժեսցի. ապա թէ ընդվարձու տուեալ իցէ, ընդ վարձուց իւրոց եղիցի նմա։

Տուժելով տուժելն ճշգրտիւ քննութեամբլիցի։ Ըստ մերոց եղիցին եւ այս։