Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՂԵ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ԵԶԻՆՍ ԾԱԽԵՆ

Եւ զայս եւս վկայիւք հաստատեսցեն, որքվաճառեն զեզինս, զի փորձ ի հերկ, եւ ի սայլ, եւ իկալ իցէ, մի հնակաղ, եւ հնահազ, եւ գիշերակոյր,

եւ հարկանող, եւ մի գողունի։ Մինչեւ յամմի լինել այդոցիկ փորձի՝ դարձցի, եւ գողունին՝յամենայն ժամ. եւ յայլսն եւթն օր փորձեսցի։ Իսկանմղիցն յայլսն՝ դարձցի, բայց ի լծոյ, ի հերկ, եւ իսայլ, եւ ի կալ, որոց փորձն անյայտ է կանխաւ։