Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՂԶ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԿՈՎ ԾԱԽԵՆ

Նմանապէս եւ յաղագս զկովս վաճառելոյզայլսն, վկայիւք հաստատեսցէ ընդ այնոսիկ, զի ազգաւյիւրաքանչիւր ամի ծնանիցին, եւ յաղագս սոցին յամիդարձցին՝ ըստ արժանոյն զգինն հաստատելով եւ կամտեառն լինելով։ Եւ յայլսն փորձի եւթն օր։