Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԿԲ
ՎԱՍՆ ՈՉ ՏԱԼ ՅԱՅԼ ԵԿԵՂԵՑԻ ԶԱՅԼ ԵԿԵՂԵՑՈՅ ՆՈՒԷՐ

Ոչ է պարտ զսրբութիւնսն յօրհնութեանկարգի ըստ զատկաց յայլ եկեղեցիս առաքել։

Զնշխար տալն յայլ եկեղեցիս խափանէ, զիմի՛ պատճառ ամբոխի լիցի, զի յամենայնսն ուղիղդատաստանի զգուշանան կանոնք։